המכון להדמיה תרמוגרפית

About Us

אודות המכון להדמיה תרמוגרפית

המכון הוקם בקיץ 2006 כמענה לצורך בטכנולוגיה חדשנית היכולה להוסיף ממד אבחנתי חדש לתחומי רפואה שונים.
מכון זה הוא הראשון בארץ העושה שימוש בטכנולוגיה תרמוגרפית לצרכים רפואיים לשם הערכה של מצבי כאב לא מוסברים, תמיכה אבחנתית לגילוי מקורות הכאב, הערכה ומעקב אחר יעילות טיפולית ולשם גילוי סימנים מוקדמים להתפתחות סרטן השד.

ההדמיה התרמוגרפית מוסיפה נדבך חשוב בתמונה האבחנתית הכוללת משום שהיא מהווה "חלון הסתכלות" פיזיולוגי (תפקודי) לצילומים והדמיות אחרות, שבעיקרם עוסקים במבנה (אנטומיה) ולא עוסקים בראיית ההפרעה התפקודית.

המכון הוקם ע"י הדוקטורים בכירופרקטיקה, ד"ר עמי איל וד"ר אלון וילד שחברו יחדיו בכדי להביא את ניסיונם ואת הטכנולוגיה הזו מארה"ב ועובדים בפענוח ההדמיות בשיתוף פעולה עם מרכזי אבחנה תרמוגרפיים בארה"ב (משם טכנולוגיה זו הובאה).

פענוח התצלומים נעשה ע"י תרמולוגים קליניים המוסמכים ובעלי דיפלומה רשמית בתחום התרמולוגיה הקלינית Board Certified Clinical" Thermologist". הצילומים מפוענחים בארה"ב ע"י המוסמכים לכך.
הידע הספציפי בתרמולוגיה קלינית נדרש עקב המורכבות והשוני של תצלומים תרמוגרפיים מצילומים בעלי אופי מבני כצילומי רנטגן/MRI/CT/U.S. וכו' המפוענחים ע"י רופאים רנטגנולוגיים מומחים.

המכון נותן שירותים אבחנתיים בלבד, התומכים בתחומים של הפרעות בשריר/ עצב /שלד /מפרק, בנושאי כאב כרוני ובנושא הערכת הסיכונים וגילוי מוקדם של סממנים תפקודיים, העלולים להעיד על התפתחות סרטן השד.

מכונים תרמוגרפיים רפואיים הוקמו בשנים האחרונות בארה"ב, מערב אירופה ואוסטרליה ועל פי הדגם שלהם הקמנו את המכון הישראלי הראשון העוסק בתחום זה.

ההדמיה התרמוגרפית אינה מחליפה ממוגרפיה או כל בדיקה אחרת ו/או הנחיה של הרופא המטפל
המכון להדמיה תרמוגרפית