המכון להדמיה תרמוגרפית

http://www.barber-insys.co.uk/themo/MedicalThermographyIntro.html

http://www.alternativechoicetherapy.com

http://www.med-hot.com

http://www.clinicalthermography.com

http://www.thermographyclinic.com